Avfallshantering & återvinning

Avfallshantering & återvinning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning i vårt gemensamma soputrymme. Enbart hushållssopor ska slängas i soprummet. 
Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund.

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Dessa ska inte hällas ut i våra avlopp eller läggas i soppåsen, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Lämna därför ditt farliga avfall till miljöstation, återvinningscentral eller till Farligt-avfall-bilen som kör enligt ett schema i Göteborg.På renova.se/hushall finns information om samtliga återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljöstationer i Göteborg.

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Fotokemikalier
 • Färg och limrester
 • Klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier, saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Uppladdningsbara batterier
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel
Serviceanmälan

Gör serviceanmälan

Kontakta fastighetsservice. Vid akuta ärenden, ring akutnummer 0705-59 70 05

intresseanmälan

Sök bostad eller lokal

Anmäl dig till vår bostadskö eller anmäl intresse för kontorslokal hos oss.